Změnit jazyk CZ Změnit jazyk SK

Fotosoutěž pro děti: „Vytvoř si svůj Jasmine“

K nastávajícímu Mezinárodnímu dni dětí jsme se rozhodli uspořádat výtvarně-uměleckou fotosoutěž pro děti s námětem „Vytvoř si svůj Jasmine“. Soutěž vyhlašujeme od 13. 5. - 13. 6. 2018 a bude probíhat na našich FB stránkách www.facebook.com/jasminecz.cz/.

Do fotosoutěže budou přihlášeny všechny výtvarné, grafické nebo plastické ztvárnění představ vašich dětí na zadané téma. Je možné přihlásit vždy jen jednu práci vašeho dítka. Soutěž je platná pro ČR a SR.


A o co se soutěží? Odměnou za nejoriginálnější výtvor pro vítěze-ku je dětský kočárek pro panenky Jasmine Kids v hodnotě 2.490 Kč dle vlastního výběru. Tento hluboký kočárek na panenky je vhodný od 3 let - 7 let. Vyhlášení proběhne nejpozději do 5-ti pracovních dnů od ukončení soutěže.

Takže děti neváhejte vytáhnout pastelky, barvičky, plastelínu nebo jiný materiál, který vás napadá a pusťte se s chutí do toho! Čekáme právě na vaše náměty a už se všichni moc těšíme.

 

Pravidla fotosoutěže Jasmine kočárky “Vytvoř si svůj Jasmine”

 • Vyhlašovatelem fotosoutěže My Jasmine Trading s.r.o., se sídlem Máchova 1147/1, 742 21 Kopřivnice, Česká republika (dále jen „Vyhlašovatel“).

 • Soutěže se může zúčastnit jakákoli fyzická osoba s trvalým pobytem na území České republiky nebo Slovenské republiky. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci Vyhlašovatele a jejich rodinní příslušníci.

 • Tato soutěž není spotřebitelskou soutěží nebo loterií ani veřejným příslibem. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo soutěž kdykoli, i bez udání důvodů, ukončit, odvolat, zrušit nebo změnit její podmínky.

 • Soutěž probíhá od 13. 5. 2018 do 13. 6. 2018 na facebookové stránce Vyhlašovatele https://www.facebook.com/jasminecz.cz/. Do soutěže se soutěžící přihlásí zasláním soutěžní fotografie s obrázkem, grafikou či jiným uměleckým vizuálním objektem vytvořeným svým vlastním dítětem s tématikou „Jasmine kočárky“. Fotografie je možné zaslat zprávou na Facebooku (příjemce facebooková stránka Vyhlašovatele, https://www.facebook.com/jasminecz.cz/) či nahráním fotografie jako příspěvku pro zmíněnou facebookovou stránku Vyhlašovatele.

 • Vyhlašovatel vyhodnotí pouze fotografie, které splňují výše popsaná kritéria a současně žádným způsobem neznevažují dobré jméno organizátora nebo společnosti My Jasmine Trading s.r.o..

 • Každý soutěžící se může zúčastnit pouze jednou. V opačném případě bude ze soutěže vyloučen. Účast v soutěži je dobrovolná a účastník svou účastí v soutěži vyjadřuje svůj souhlas s jejími pravidly.

 • Pořadatel si vyhrazuje právo nezapočítat podezřelé soutěžní fotografie, případně soutěžícího vyřadit ze soutěže, pokud nastane podezření na ovlivnění výsledků nekalým jednáním (automatizovanou či strojovou činností).

 • Odesláním fotografie soutěžící souhlasí se zpracováním poskytnutých osobních údajů pro účely realizace této soutěže dle Pravidel a s jejich odpovídajícím zpracováním ze strany Vyhlašovatele, a to v rozsahu údajů na veřejném profilu na Facebooku (jméno, příjmení a podobizna). Souhlasí také se zveřejněním těchto údajů na facebookovém profilu https://www.facebook.com/jasminecz.cz/ a na webových stránkách https://www.jasminecz.cz/ a https://www.jasminesk.sk/ . Osobní údaje budou po dobu trvání soutěže užity pro účely vedení soutěže, její organizace a vyhodnocení dle těchto pravidel a 30 dní po ukončení soutěže z důvodu kontroly dodržení pravidel a předání výher. V případě výhry a odpovědi soutěžícího na zprávu informující o výhře budou dále zpracovávány údaje v rozsahu jméno, příjmení, adresa, případně telefonní číslo za účelem doručení výhry přepravní společností.

 • Správcem ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů je Vyhlašovatel. Právním důvodem je souhlas soutěžícího, který je udělen na dobu počínající poskytnutím souhlasu v rámci soutěže do případného písemného odvolání souhlasu, maximálně však na 2 roky od jeho poskytnutí. Souhlas může soutěžící kdykoliv odvolat na kontaktu info@jasmineCZ.cz. Soutěžící bere účastí v soutěži na vědomí, že disponuje právy dle příslušné právní úpravy a že poskytnutí údajů je dobrovolné, jejich zpracování je transparentní, soutěžící má právo na informace, na přístup ke svým zpracovávaným osobním údajům a právo na opravu svých osobních údajů, výmaz a likvidaci nesprávných osobních údajů. Soutěžící má od 25. 5. 2018, kdy nabude účinnosti nařízení EU č. 2016/679 (GDPR), rovněž právo na přenositelnost údajů a právo být zapomenut.

 • Dále soutěžící uděluje zasláním soutěžní fotografie společnosti My Jasmine Trading s.r.o. licenci k užití soutěžní fotografie, a to jak jejímu celku, tak k jejím částem, a to v elektronické i tištěné podobě. Vyhlašovateli tak s licencí vzniká právo na užití soutěžní fotografie všemi možnými způsoby užití, které připouští či bude v budoucnu připouštět platná právní úprava, samostatně nebo v souboru nebo ve spojení s jiným dílem, dále soutěžní fotografii měnit a/nebo zařadit (jako takové nebo po úpravě) do souborného díla a do kolektivního díla, stejně jako užití fotografie jako součásti uvedených děl; zařadit soutěžní fotografii do elektronických/internetových databází a zpřístupnit veřejnosti fotografii těmito prostředky. Tuto licenci uděluje účastník soutěže, jakožto autor soutěžní fotografie, pro jakýkoli počet užití a k užití bez teritoriálního a časového omezení. Účastník soutěže prohlašuje, že je autorem soutěžní fotografie a že fotografii pořídil v souladu s platnými a účinnými právními předpisy.

 • Vyhlašovatel vyhodnotí nejpozději do 5 pracovních dnů od ukončení soutěže všechny fotografie splňující podmínky fotosoutěže. Vyhlašovatel dle vlastního uvážení vybere jednu nejoriginálnější fotografii dětského výrobku, autor fotografie získá pro své dítě (autora výrobku na soutěžní fotografii) výhru níže uvedenou. Vyhlášení výherce proběhne na facebookové stránce Vyhlašovatele.

 • Výherci budou vyhlášení na Timeline facebookové stránky Vyhlašovatele.

 • Přihlásit se o výhru je možné do 29. června 2018, jinak propadá pořadateli bez náhrady.

 • Výhrou v soutěži je kočárek pro panenky Jasmine Kids v hodnotě 2490 Kč dle vašeho výběru (http://kratsi.net/soutezkrasbakocarky).

Fotosoutěž pro děti: „Vytvoř si svůj Jasmine“ - 1736334 - Fotosoutěž pro děti: námět „Vytvoř si svůj Jasmine“

Fotosoutěž pro děti: námět „Vytvoř si svůj Jasmine“